Pentru comenzi mai mari de 200 lei transportul este gratuit

Politica de Confidențialitate

1. Obiectul declarației
Prezenta declarație cuprinde politica de confidențialitate aplicată de SC PĂSTRĂVU SFĂRAȘ SRL precum și procedurile pe care le puteți urma pentru a interveni asupra modului în care datele Dumneavoastră personale sunt înregistrate și utilizate de către SC PĂSTRĂVU SFĂRAȘ SRL. Puteți vizita oricând website-ul «pastraviariasfaras.ro » fără a fi necesar să va identificați și fără a va fi solicitate informații cu caracter personal.


2. Valabilitate
Prezenta declarație de confidențialitate este valabilă pentru toate website-urile și domeniile aflate în proprietatea SC PĂSTRĂVU SFĂRAȘ SRL.


3. Link-uri utile
Pentru a veni în sprijinul Dumneavoastră, website-ul SC PĂSTRĂVU SFĂRAȘ SRL oferă link-uri utile către website-uri aparținând unor terțe părți. Menționăm că SC PĂSTRĂVU SFĂRAȘ SRL nu are niciun control asupra acestor website-uri sau referitor la politicile lor de confidențialitate. Prin includerea link-urilor respective în website-ul «pastravariasfaras.ro», nu înseamnă că SC PĂSTRĂVU SFĂRAȘ SRL aprobă și/sau susține informațiile postate pe website-urile terțelor părți. Prezenta declarație de confidențialitate nu se referă la datele personale pe care decideți să le împărtășiți terțelor părți.

Dacă aveți o nemulțumire legată de un produs sau serviciu achiziționat online, varugăm să va adresați mai întâi SC PĂSTRĂVU SFĂRAȘ SRL la adresa de email distributie@pastravariasfaras.ro sau la telefon 0755261176, sau puteți folosi platforma SOL - https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.about.show pentru a încerca să ajungeți la o soluție fără a apela la instanțe. Puteți utiliza această platforma doar dacă locuiți în Uniunea Europeană, iar comerciantul are sediul în Uniunea Europeană. Platforma sus-menționată a fost creată de Uniunea Europeană pentru a veni în sprijinul consumatorilor. Dacă aveți o nemulțumire cu privire la un produs sau un serviciu achiziționat pe internet, puteți utiliza acest site pentru a depune o reclamație și a găsi o parte terță neutră („entitatea de soluționare a litigiilor”) care să trateze cazul.

Soluționarea online a litigiilor este o metodă de soluționare extrajudiciară a reclamațiilor referitoare la achizițiile efectuate pe internet. Utilizând platforma SOL, consumatorul și comerciantul pot conveni asupra unei entități de soluționare a litigiilor, urmând că aceasta să-i ajute să găsească o soluție. Important: acest sistem poate fi folosit doar dacă reclamația se referă la o achiziție efectuată online!


4. Date înregistrate pe website
4.1 Prin “informații cu caracter personal” înțelegem informații asociate cu numele sau identitatea Dumneavoastră personală. SC PĂSTRĂVU SFĂRAȘ SRL utilizează informațiile cu caracter personal pentru o mai bună înțelegere a nevoilor și domeniilor Dumneavoastră de interes și pentru a vă oferi servicii de calitate superioară. SC PĂSTRĂVU SFĂRAȘ SRL garantează prin prezență că informațiile cu caracter personal înregistrate pe website vor fi utilizate exclusiv pentru bună desfășurare a relației cu respectivii vizitatori ai website-ului «pastravariasfaras.ro». Prin prezența SC PĂSTRĂVU SFĂRAȘ SRL se angajează că nu va vinde, închiria sau cesiona către terți informațiile cu caracter personal înregistrate pe website-ul «pastravariasfaras.ro».

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice SC PĂSTRĂVU SFĂRAȘ SRL . are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizați despre Dumneavoastră precum și datele despre cumpărăturile efectuate, scopul colectării datelor fiind: derularea activităților de reclamă, marketing, publicitate, oferte și a emiterii Cardului de Fidelitate. SC PĂSTRĂVU SFĂRAȘ SRL este înregistrată sub numărul 29099 ca operator de date cu caracter personal.

Furnizarea anumitor date (nume, adresă, adresă de e-mail, numere de telefon, diplomă/diplomele sau alte dovezi ale absolvirii unor cursuri profesionale de machiaj sau din domenii conexe) de către cumpărători este obligatorie, acestea fiind necesare la:

- identificarea cumpărătorului în vederea stabilirii relației contractuale dintre acesta și SC PĂSTRĂVU SFĂRAȘ SRL .;
- înrolarea în programul de fidelitate organizat de SC PĂSTRĂVU SFĂRAȘ SRL .;
- trimiterea de oferte și reclame din partea SC PĂSTRĂVU SFĂRAȘ SRL . sau din partea unor parteneri contractuali ai acesteia.

Refuzul cumpărătorului de a furniza aceste date conduce la imposibilitatea creării unei oferte conforme cu cele menționate.

Informațiile înregistrate online sunt destinate exclusive utilizării de către operator și sunt comunicate numai partenerilor săi contractuali din România, în scopul menționat în prezentul regulament. Conform Legii nr. 677/2001 beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveți dreptul să va opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată Directorului de magazin, la adresa Sfaras, nr. 98, com. Almasu, jud. Slaj, telefon 0755261176, sau la adresa de emai distributie@pastravariasfaras.ro . De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.
Acordul Dumneavoastră presupune exprimarea expresă și fără echivoc a consimțământului cu privire la dreptul organizatorului de a stoca, folosi și prelucra în scopuri de marketing, reclamă și publicitate datele furnizate pe durata derulării programului, iar ambele părți consideră condițiile și prevederile enumerate în prezentul Regulament ca fiind obligatorii pentru ele.
De asemenea, în scopul personalizării website-ului «pastravariasfaras.ro», a serviciilor și a comunicării cu vizitatorii website-ului, precum și pentru a putea oferi cumpărătorilor săi produse și servicii mai bune, este posibil ca reprezentanții SC PĂSTRĂVU SFĂRAȘ SRL să vă solicite informații legate de domeniile Dumneavoastră de interes (personal și profesional), informații demografice, feedback referitor la experiențele Dumneavoastră anterioare cu produsele și serviciile oferite de SC PĂSTRĂVU SFĂRAȘ SRL etc. Unele dintre aceste informații sunt opționale.
4.2 Prin “informații cu caracter public” înțelegem informațiile referitoare la utilizarea, modul de navigare și funcționarea website-ului «pastravariasfaras.ro». Aceste informații nu sunt asociate cu o anumită persoană. SC PĂSTRĂVU SFĂRAȘ SRL solicită, colectează și analizează aceste informații pentru a evalua modul în care vizitatorii utilizează website-ul «Pastravariasfaras.ro» și pentru a aduce modificările și îmbunătățirile corespunzătoare.
Unele dintre aceste informații cu caracter public sunt colectate prin intermediul fișierelor de tip “cookie” sau al altor tehnici de analiză. Paginile website-ului «pastravariasfaras.ro» utilizează fișiere de tip “[1]cookie” și Web beacon-uri pentru analiza datelor și ca suport al serviciilor de personalizare a website-ului.

Cookie-urile folosite nu stochează nicio informație personală sau orice altă informație care ar permite identificarea vizitatorilor. În cazul în care nu sunteți de acord cu monitorizarea prin intermediul cookie-urilor, vă rugăm să configurați browserul de internet astfel încât să nu memoreze cookie-urile pe hard disk, sau să vă avertizeze în cazul instalării lor. În cazul în care sunteți de acord, continuați să utilizați site-ul în mod normal.
Website-ul «pastravariasfaras.ro» utilizează următoarele tipuri de fișiere cookie:

- COOKIE-URI NECESARE: Acestea sunt necesare pentru buna funcționare a site-ului și pentru procesarea comenzilor, deoarece permit accesul la anumite filtre de securitate. Fără ele multe dintre procesele operaționale ar fi indisponibile.

- COOKIE-URI DE NAVIGAȚIE: Acestea sunt necesare pentru îmbunătățirea experienței de navigare, prin monitorizarea unor date precum: numărul de vizite, numărul de pagini per sesiune, erorile de afișare etc. Sunt informații generale, nu se colectează date personale sau prin care se pot identifica vizitatorii.

Prin vizitarea site-ului «pastravariasfaras.ro» sunteți de acord cu instalarea acestor cookie-uri pe dispozitivul Dumneavoastră.
Colectarea și analiza informațiilor cu caracter public înregistrate de website-ul «pastravariasfaras.ro» nu aduc atingere în niciun fel intimității și/sau intereselor personale ale vizitatorilor website-ului «pastravariasfaras.ro».


5. Scopul înregistrării și colectării de informații pe website-ul «pastravariasfaras.ro»
Prin prezență, SC PĂSTRĂVU SFĂRAȘ SRL vă garantează că va utiliza informațiile cu caracter personal înregistrate pe website-ul «pastravariasfaras.ro» pentru o mai bună înțelegere a nevoilor și intereselor Dumneavoastră și pentru a vă putea oferi Dumnevoastră și celorlalți clienți și vizitatori ai website-ului «pastravariasfaras.ro» servicii de calitate superioară. Informațiile cu caracter personal înregistrate și colectate pe website-ul «pastravariasfaras.ro» vor fi folosite pentru a vă ajuta să finalizați tranzacții sau comenzi, pentru a comunica mai bine cu Dumneavoastră, pentru a vă oferi un suport tehnic mai eficient, pentru a vă ține la curent cu serviciile și beneficiile pe care le puteți obține în calitate de client și/sau vizitator al website-ului «pastravariasfaras.ro» și pentru a personaliza ofertele promoționale.
Ocazional, informațiile cu caracter personal înregistrate și colectate pe website-ul «pastravariasfaras.ro» vor fi folosite pentru a vă contacta în scopul unor sondaje referitoare la produsele și serviciile oferite de SC PĂSTRĂVU SFĂRAȘ SRL. Website-ul «pastravariasfaras.ro» vă dă posibilitatea să impuneți propriile opțiuni de confidențialitate referitoare la asemenea contacte (vezi secțiunea 7, “Opțiunea de confidențialitate și anularea abonamentului la buletinul informativ periodic”, de mai jos).
Informațiile cu caracter public sunt agregate pentru întocmirea unor rapoarte privind posibilitățile de utilizare, performanțele și eficientă website-ului «pastravariasfaras.ro». Acestea servesc îmbunătățirii experienței clienților, a posibilităților de utilizare și a conținutului website-ului «pastravariasfaras.ro».


6. Condițiile de utilizare a informațiilor cu caracter personal
Prin prezență, SC PĂSTRĂVU SFĂRAȘ SRL se angajează că nu va vinde, închiria sau cesiona unor terțe părți informațiile cu caracter personal înregistrate și colectate pe website-ul «pastravariasfaras.ro». De asemenea, prin prezență SC PĂSTRĂVU SFĂRAȘ SRL se angajează că nu va dezvălui niciunui terț cu excepția partenerilor contractuali informațiile cu caracter personal înregistrate și colectate pe website-ul «pastravariasfaras.ro», cu următoarele excepții:
- dacă Dumneavoastră solicitați acest lucru prin cerere scrisă;
- dacă aceste informații sunt necesare intermediarilor angajați pentru derularea unei comenzi (firme de transport etc.) și numai în condițiile în care ați fost în prealabil de acord cu dezvăluirea informațiilor respective. La rândul lor, intermediarii angajați de SC PĂSTRĂVU SFĂRAȘ SRL se obligă să respecte confidențialitatea informațiilor colectate de către și în numele SC PĂSTRĂVU SFĂRAȘ SRL și nu le este permis să utilizeze aceste informații în alte scopuri decât acela de a oferi servicii prin SC PĂSTRĂVU SFĂRAȘ SRL.
SC PĂSTRĂVU SFĂRAȘ SRL nu va transmite informații cu caracter personal înregistrate și colectate pe website-ul «pastravariasfaras.ro» niciunei terțe părți (cu excepția partenerilor contractuali) fără permisiunea Dumneavoastră, în afară următoarelor situații:
- pentru a răspunde cererilor de informații corespunzător autorizate din partea autorităților statului;
- pentru a se conforma unor legi, regulamente, citațiisau hotărâri judecătorești;
- pentru a proteja siguranța personală a angajaților SC PĂSTRĂVU SFĂRAȘ SRL și a terțelor persoane care își desfășoară activitatea pe sau în incinta unei proprietăți SC PĂSTRĂVU SFĂRAȘ SRL.


7. Opțiunea de confidențialitate și anularea abonamentului la buletinul informativ periodic (newsletter)
Prin prezență, SC PĂSTRĂVU SFĂRAȘ SRL garantează că nu va folosi informațiile cu caracter personal înregistrate și colectate pe website-ul «pastravariasfaras.ro» în alt scop decât cel anunțat în momentul solicitării informațiilor.
Pentru a anula abonamentul la buletinul informativ periodic al «pastravariasfaras.ro» puteți utiliza oricare din metodele de mai jos:
- Selectați opțiunea “Dezabonare” de pe pagina buletinului informativ primit, sau urmați instrucțiunile incluse în toate comunicările livrate pe baza de abonament;
- Reveniți la pagina Web prin care v-ați stabilit preferințele originale și urmați instrucțiunile de anulare a abonamentului;
- Adresați o cerere de dezabonare prin e-mail la adresa distributie@pastravariasfaras.ro, sau prin poștă la adresa: Sfaras, nr.98, com. Almasu, jud. Salaj.


8. Accesul la informațiile cu caracter personal
SC PĂSTRĂVU SFĂRAȘ SRL face eforturi continue pentru a menține acuratețea informațiilor cu caracter personal înregistrate pe website-ul «pastravariasfaras.ro». Vizitatorii înscriși pe website-ul «pastravariasfaras.ro» vor avea permanent la dispoziție mijloace de acces la informațiile lor cu caracter personal. Pentru a proteja intimitatea și securitatea datelor, SC PĂSTRĂVU SFĂRAȘ SRL va face toate eforturile pentru a asigura verificarea identității (parolă și denumire de utilizator) înainte de a permite accesul la informațiile cu caracter personal. De aceea, unele secțiuni ale website-ului «pastravariasfaras.ro» sunt accesibile doar anumitor utilizatori, verificarea făcându-se prin intermediul parolelor și a altor identificatori personali.


9. Protecția datelor
Prin prezența, SC PĂSTRĂVU SFĂRAȘ SRL garantează că:
- va proteja toate informațiile cu caracter personal înregistrate pe website-ul «pastravariasfaras.ro», inclusiv prin reglementări administrative menite să prevină accesul neautorizat și divulgarea datelor;
- că va menține integritatea și exactitatea datelor;
- că va asigura utilizarea corespunzătoare a informațiilor cu caracter personal.


10. Modificări ale declarației de confidențialitate
SC PĂSTRĂVU SFĂRAȘ SRL își rezervă dreptul de a modifica unilateral și în orice moment clauzele prezenței declarații de confidențialitate. Dacă SC PĂSTRĂVU SFĂRAȘ SRL va opera asemenea modificări, acestea vor fi postate pe website-ul «pastravariasfaras.ro» și vor fi incluse în primul buletin informativ lansat ulterior datei la care au fost operate modificările. În cazul anulării sau modificării drastice a prezenței declarații, SC PĂSTRĂVU SFĂRAȘ SRL garantează notificarea în cel mult 72 de ore a clienților afectați, prin mijloace de comunicare specifice (SMS sau e-mail).
Website-ul «pastravariasfaras.ro» utilizează cookie-uri pentru a facilita și îmbunătății utilizarea site-ului de către vizitatori. Cookie-urile sunt fișiere de informații de mici dimensiuni, care ne permit să comparăm și să înțelegem compartamentul vizitatorilor și utilizatorilor în vederea îmbunătățirii experienței de navigare pe site.

© 2022 PĂSTRĂVĂRIA SFĂRAȘ
magnifiercrossmenu